Number of the records: 1  

Daň z příjmu, daň z přidané hodnoty a jejich postavení ve veřejných financích

 1. Title statementDaň z příjmu, daň z přidané hodnoty a jejich postavení ve veřejných financích [rukopis] / Gabriela Jansová
  Additional Variant TitlesDaň z příjmu, daň z přidané hodnoty a jejich postavení ve veřejných financích
  Personal name Jansová, Gabriela (dissertant)
  Translated titleIncome tax, Value added tax and their position in public finance
  Issue data2013
  NoteVed. práce Pavel Matoušek
  Oponent Taťána Špírková
  Another responsib. Matoušek, Pavel (thesis advisor)
  Špírková, Taťána (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (degree grantor)
  Keywords daň z příjmu * daň z přidané hodnoty * veřejné finance * krize * harmonizace * přímé daně * nepřímé daně * EU * income tax * value added tax * public finance * crisis * process of harmonization * direct taxes * indirect taxes * EU
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00173888-182159628.docx39635.3 KB25.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00173888-ved-383943863.docxPosudek vedoucího
  00173888-opon-779922096.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00173888-prubeh-827484849.pdf20.02.201225.03.201312.06.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty, daně z příjmu a jejich postavením ve veřejných financích. Cílem práce je dokázat že, i přes svou historii, povahu a systém, mají tito dva daňoví zástupci něco společného. Tyto společné znaky budou prokázány v souvislosti s veřejnými financemi, prostředím finanční krize a s procesem harmonizace. Práce si neklade za cíl pouze popsat zmíněné instituty a stroze uvést pár společných znaků, naopak se snaží pozastavit se v určitých bodech a podrobněji rozvést specifickou podobnost.This thesis deals with the Value Added Tax, Income Tax and their position in the public finance. The aim of the thesis is to prove that despite its history, nature and tax system, these two tax representatives have something in common. These common features will be demonstrated in the context of public finance, the environment of the financial crisis and the process of harmonization. The thesis neither only attempts to describe these two taxes nor only mentions some of their common features. The real aim of the thesis is to chose specific points of the thesis, elaborate them more precisely and prove similarity of the taxes.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.