Number of the records: 1  

Metodika a soubor výukových aktivit k programu Interaktivní hudební výchova

 1. Title statementMetodika a soubor výukových aktivit k programu Interaktivní hudební výchova [rukopis] / Miroslav Brúček
  Additional Variant TitlesMetodika a soubor výukových aktivit k programu Interaktivní hudební výchova
  Personal name Brúček, Miroslav (dissertant)
  Translated titleThe methodics and the collection of educational activities accompanying the programme Interactive musical lessons
  Issue data2013
  Phys.des.97 s., přílohy 23 s. : il. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Jaromír Synek
  Another responsib. Synek, Jaromír, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra hudební výchovy (degree grantor)
  Keywords hudební výchova * interaktivní program * učebnice hudební výchovy * hudební pohádky * pohybové činnosti * diplomová práce * RVP ZV pro základní vzdělávání * Music education * interactive programme * music education textbook * musical fairy tales * physical activities * thesis * RVP ZV pro základní vzdělávání
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00173825-298031595.pdf335.8 MB16.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00173825-ved-684759830.docPosudek vedoucího
  00173825-opon-229581335.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00173825-prubeh-835263305.tif24.01.201216.04.201323.05.20131Hodnocení známkou

  V diplomové práci je zpracována metodika a soubor výukových aktivit k programu Interaktivní hudební výchova. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. Zabývají se předmětem Hudební výchova na 1. stupni ZŠ, jeho zakotvením v RVP ZV a obsahem programu Interaktivní hudební výchova. Praktická část předkládá čtenáři metodiku k jednotlivým částem interaktivního programu Interaktivní hudební výchova. Součástí praktické části je i soubor výukových aktivit.The thesis covers methodology for the ?Interactive music education? programme and offers a set of related educational activities. The theoretical part is divided into three chapters focusing on the subject of Music Education at primary schools, examining its place in the ?RVP ZVpro základní vzdělávání? and dealing with the content of the ?Interactive music education? programme. The practical part provides the reader with methodology for individual parts of the ?Interactive music education? programme, including also a set of educational activities.

Number of the records: 1