Number of the records: 1  

Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

 1. Title statementAdaptace žáka 1. třídy na školní prostředí [rukopis] / Monika Glancová
  Additional Variant TitlesAdaptace žáka 1. třídy na školní prostředí
  Personal name Glancová, Monika (dissertant)
  Translated titleAdaption of the 1st year's pupil to school enviroment
  Issue data2013
  Phys.des.95 s. (121 486 znaků) : grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords adaptace * žák * školní zralost * klíčové kompetence * primární vzdělávání * adaptation * pupil * school maturity * key competencies * primary education
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00172569-842056648.pdf20315.5 MB17.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00172569-ved-176773257.docPosudek vedoucího
  00172569-opon-683442432.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00172569-prubeh-498599037.jpg11.12.201117.04.201320.05.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na problémy adaptace žáků prvních tříd na školní prostředí z hlediska připravenosti žáka v jednotlivých klíčových kompetencích. Teoretická část se zabývá charakteristikou žáka mladšího školního věku, školní zralostí, činiteli ovlivňující adaptaci žáka a procesem adaptace. Empirická část je pak věnována výzkumnému šetření a vyhodnocení výsledků s využitím statistických výpočtů.This diploma thesis concerns problems with adaptation of the first grade pupils to school environment regarding the readiness of the pupils in individual key competencies. The theoretical part deals with the characteristics of young school-age pupil, school maturity, factors influencing adaptation of pupils and the process of adaptation. The empirical part is focused on research and analysis of its results using statistical calculations.

Number of the records: 1