Number of the records: 1  

Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

 1. Title statementAdaptace žáka 1. třídy na školní prostředí [rukopis] / Jana Kurtinová
  Additional Variant TitlesAdaptace žáka 1. třídy na školní prostředí
  Personal name Kurtinová, Jana (dissertant)
  Translated titleAdaptation of the pupil in the first class on the school environment
  Issue data2013
  Phys.des.94 s. (128 555) : grafy, tab. + CD-ROM
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords dítě mladšího školního věku * socializace dítěte * školní připravenost * vstup do školy * adaptace žáka * young learners * socialization of the child * school readiness * entry to school * adaptation of the pupil
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00171992-508745828.pdf80982.1 KB12.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00171992-ved-464995869.docPosudek vedoucího
  00171992-opon-659012444.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00171992-prubeh-683601035.jpg15.10.201112.04.201321.05.20132Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá tématem adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí. Popisuje vstup dítěte do školy v kontextu s problematikou adaptace na školu, ukazuje návaznost kurikulárních dokumentů a stručně charakterizuje možné adaptační potíže. Empirická část práce zpracovává výzkumné šetření, které bylo realizováno za účelem zjištění nejčastějších problémů žáků 1. tříd na počátku školní docházky se zaměřením na připravenost v sociální oblasti.The diploma thesis deals with adaptation of the pupil in the first class on the school environment. It describes child´s entry to school in the context of the problems of adaptation to school, shows continuity of curricula and briefly characterizes possible adaptation problems. The empirical part processes research which was implemented in order to determine the most common problems of the pupils in the first classes at the beginning of the school with a focus on readiness in the social field.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.