Number of the records: 1  

Inspekční činnost ve školství

 1. Title statementInspekční činnost ve školství [rukopis] / Eliška Habrmanová
  Additional Variant TitlesInspekční činnost ve školství
  Personal name Habrmanová, Eliška (dissertant)
  Translated titleInspection of Education
  Issue data2013
  Phys.des.45 s. + 1. Dokumentace školy 2. Oblasti kontroly školy související se zřizovateli 3. Rozhovory s vedoucími odborů nebo oddělení
  NoteVed. práce Zdenka Nováková
  Another responsib. Nováková, Zdenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Školství * kontrola * zřizovatel * obec * hodnocení * finanční kontrola * financování * Education * inspection * founder * municipality * evaluation * financial control * finance
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00171263-247531472.pdf3724 KB16.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00171263-opon-700158591.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00171263-prubeh-503018839.pdf27.05.201116.04.201316.05.20131Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zaměřuje na kontrolu škol a školských zařízení zřizovateli, konkrétně obcemi. Postupy kontroly jsou dané pouze obecně v zákoně. Proces kontroly se proto u jednotlivých obcí liší. V teoretické části přibližuji způsob financování školství, povinnosti a pravomoci obcí jako zřizovatele škol a školských zařízení a pojem kontrola. V praktické části ukazuji rozdíly kontrol čtyř obcí v Královéhradeckém kraji.Bachelor?s thesis focused on ways establishers and namely municipalities pursue controlling of schools and school facilities. Controlling procedures are prescribed by appropriate law only in general. Therefore, each municipality applies different controlling procedures. The theoretical part of the thesis described means of education funding, municipalities? duties and powers as the schools and school facilities establishers and conception of the term ?control?. The practical part of the thesis looked into differences in controlling procedures of four municipalities in Královéhradecký region.

Number of the records: 1