Number of the records: 1  

Výchova dítěte v křesťanské rodině v předškolním věku

 1. Title statementVýchova dítěte v křesťanské rodině v předškolním věku [rukopis] / Monika Szotkowská
  Additional Variant TitlesVýchova dítěte v křesťanské rodině v předškolním věku
  Personal name Szotkowská, Monika (dissertant)
  Translated titleBringing up preschool-age child in Christian family
  Issue data2013
  Phys.des.60 s.
  NoteVed. práce Rudolf Smahel
  Oponent Vladislav Volný
  Another responsib. Smahel, Rudolf (thesis advisor)
  Volný, Vladislav (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra křesťanské výchovy (degree grantor)
  Keywords křesťanská rodina * výchova dítěte * předškolní období * výchovné prostředky * sexuální výchova * křesťanská výchova * vytváření náboženských postojů * důležitost symbolů a ritů * výchova k symbolům * náboženská výchova * výchova k modlitbě * fyzický vývoj dítěte * dětská psychika * vývoj poznávacích procesů dítěte * sociální vývoj dítěte * víra předškolního věku * modlitba * bohoslužba * a Christian family * education of a child * pre-school period * means of education * sexual education * Christian education * creation of religious attitude * the importance of a symbol and a rite * education towards symbols * religious education * education towards a prayer
  education towards a prayer * physical evolution of a child * psyche of a child * development of a cognitive process of a child * social evolution of a child * a belief of a pre-school child * a pray * church service
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineNáboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00171106-265983691.pdf21425.2 KB22.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00171106-ved-323819494.pdfPosudek vedoucího
  00171106-opon-160731910.pdfPosudek oponenta

  Bakalářská práce je zaměřena na výchovu dítěte v křesťanské rodině v předškolním věku. Věnuje se fyzickému vývoji dítěte, zvláštnostem dětské psychiky, vývoji poznávacích procesů, sociálnímu vývoji. Další část práce se věnuje křesťanské rodině a výchově. Dále práce popisuje víru předškolního dítěte, seznámení dítěte s vírou, modlitbou, bohoslužbou. Práce poukazuje na skutečnost, že předškolní období je pro křesťanskou výchovu nesmírně důležité.The bachelor thesis is focused on an education of a pre-school child in a Christian family. It is dealing with physical development of a child, rarity of a child?s psyche, development of a cognitive process and with social development. The next part is concerned with a Christian family and education. Subsequently, the work describes belief of a pre-school child, introduction of religion, prayer and church service to a child. The work also points out the fact that pre-school period is immensely important for a Christian family.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.