Number of the records: 1  

Aktuální otázky určování otcovství

 1. Title statementAktuální otázky určování otcovství [rukopis] / Zdena Pinkavová
  Additional Variant TitlesAktuální otázky určování otcovství
  Personal name Pinkavová, Zdena (dissertant)
  Translated titleActual problems of filiation
  Issue data2012
  NoteOponent Eva Šimečková. Ved. práce Lenka Westphalová
  Another responsib. Šimečková, Eva, 1965- (opponent)
  Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Otcovství * určování otcovství * popření otcovství * popěrná lhůta * souhlasné prohlášení * paternitní řízení * zájem dítěte * umělé oplodnění * domněnka otcovství * rodičovství * Paternity * affiliation * denial of paternity * denial period * plea of consent * affiliation proceedings * interest of a child * artificial fertilization * presumption of paternity * parenthood
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00156909-650835854.docx15185.8 KB27.11.2012
  PosudekTyp posudku
  00156909-ved-274327314.docPosudek vedoucího
  00156909-opon-598966358.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00156909-prubeh-528464479.tif28.03.201127.11.201212.12.20121Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2669 (PF)3130022915PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Diplomovou prací na téma "Aktuální otázky určování otcovství" rozebírám, dle mého názoru, objektivně problematiku otcovství a v současné době nejvíce řešená témata s tímto související. Nejprve v diplomové práci definuji základní pojmy otcovství (rodina, manželství, rodičovství, dítě), následně se stručně zmiňuji o historii tohoto institutu a platné právní úpravě. Jádro práce věnuji v současnosti nejvíce řešeným otázkám (popření otcovství nejvyšším státním zástupcem, zájem dítěte, zrušení původní délky popěrné lhůty pro manžela matky dítěte a určení otcovství k dítěti počatému umělým oplodněním). V závěru práce se zmiňuji o změnách v této oblasti, které budou účinné od 1. ledna 2014 a srovnání se slovenskou právní úpravou.In this diploma thesis on the topic "Actual Issues of Affiliation" In my opinion, I objectively discuss the issues of paternity and at the present time the most discussed issues relating to this topic. At the beginning of the thesis I define the basic terms of paternity (family, marriage, parenthood and child) and afterwards I briefly mention the history of this institution and existing legal regulations. The root of the thesis is dedicated to the currently most discussed issues (denial of paternity by a general prosecutor, interests of the child, abolition of the former length of denial period for a husband of mother of the child, and the paternity determination of a child born by a method of assisted reproduction). At the end I mention the amendments in this field, coming into force on 1st of January 2014 and I draw a comparison between Czech and Slovak legal regulations.

Number of the records: 1