Number of the records: 1  

Analýza biodegradabilního komunálního odpadu v olomouckém regionu

 1. Title statementAnalýza biodegradabilního komunálního odpadu v olomouckém regionu [rukopis] / František Javůrek
  Additional Variant TitlesAnalýza biodegradabilního komunálního odpadu v olomouckém regionu
  Personal name Javůrek, František (dissertant)
  Translated titleAnalysis of biodegradable communal waste in olomouc region
  Issue data2012
  Phys.des.xiii s., 86 s. (123 000 zn.) : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Bořivoj Šarapatka. Ved. práce Petr Hekera
  Another responsib. Šarapatka, Bořivoj, 1959- (opponent)
  Hekera, Petr (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords biologicky rozložitelný komunální odpad * biodegradace * aerobní biodegradace * kompostování * biodegradable communal waste * communal waste * biodegradation * aerobic biodegradation * composting
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba krajiny
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00176276-484244533.pdf34 MB11.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00176276-ved-911202005.docPosudek vedoucího
  00176276-opon-473929385.docPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-EKO/397 (PřF-KBO)3134513560PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Výzkum shrnuje a interpretuje výsledky celkové, fyzikálně - chemické analýzy experimentálních kompostů, z biodegradabilních komunálních odpadů ze čtyř typů zástavby města Olomouce a okolí. Zároveň ověřuje efektivnost procesu kompostování v malých, domácích kompostérech a stanovena technická i provozní kritéria a doporučení, pro samotný kompostér a jeho uživatele. V neposlední řadě jsem podrobně zdokumentoval celkovou analýzu podsítné frakce směsného komunálního odpadu a jeho experimentálního kompostování se stanovením rizik a možností dalšího využití. Výzkum je součástí projektu MŽP: SP/2f1/166/08, který byl v plné šíři úspěšně zakončen a obhájen na konci roku 2011. Celá práce také navazuje na již publikované výsledky Javůrka (2010).The research summarizes and interprets the overall results of physical - chemical analysis of the experimental composts from biodegradable communal waste from four types of built-up area of Olomouc city and its surroundings. At the same time, it verifies the effectiveness of the composting process in small home composters and it determines technical and operational criteria and recommendations for composter and its users. I also documented the overall analysis of the underscreen fraction of communal waste and its experimental composting with hazard determination and possibilities for its further use. The research is a part of the project of MZP: SP/2f1/166/08 which was successfully completed and defended at the end of the year 2011. The entire work also builds on the already published results of Javůrek (2010).