Number of the records: 1  

Art de communiquer dans la vie professionnelle

 1. Title statementArt de communiquer dans la vie professionnelle [rukopis] / Denisa Formanová
  Additional Variant TitlesArt de communiquer dans la vie professionnelle
  Personal name Formanová, Denisa (dissertant)
  Translated titleArt of communication in professional life
  Issue data2012
  Phys.des.82 s. (127 643 znaků) : grafy + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Jaromír Kadlec. Oponent Geoffroy Yrieix Bletton
  Another responsib. Kadlec, Jaromír, 1967 leden 12.- (thesis advisor)
  Bletton, Geoffroy Yrieix (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Francouzská sekce (degree grantor)
  Keywords komunikace * nonverbální komunikace * gestikulace * interpersonální komunikace * pracovní vztahy * zaměstnání * communication * nonverbal communication * gestures * interpersonal communication * labor relations * employment
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagefrancouzština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineOdborná francouzština pro hospodářskou praxi
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00176169-636796861.pdf8871.1 KB09.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00176169-ved-489758795.docPosudek vedoucího
  00176169-opon-212630613.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00176169-prubeh-301817593.jpg26.04.201209.05.201228.05.20122Hodnocení známkou

  Magisterská práce ?Umění komunikace v profesním životě? zkoumá problematiku komunikace v profesním životě. Práce je členěna do pěti hlavních částí. První až třetí část jsou teoreticky zaměřené: obecný popis komunikace, dále jakým způsobem komunikovat v práci a nakonec jak se vyjadřovat s jistotou. Další dvě části jsou praktického charakteru, čtvrtá část popisuje konkrétní případy komunikace a poslední, pátá část je dotazník- průzkum veřejného mínění. Cílem práce je analyzovat proces komunikace v zaměstnání. Výsledek této práce by měl podat ucelený obraz na komunikaci v pracovním procesu.Master's thesis "The art of communication in professional life" explores the issue of communication in professional life. The work is divided into five main parts. The first three parts are theoretically oriented: a general description of the communication, as well as how to communicate at work and ultimately how to express themselves with confidence. The other two parts are a practical character, the fourth part describes specific instances of communication and the last, the fifth part is a questionnaire-survey of public opinion. The aim is to analyze the process of communication at work. The result of this works should give a complete picture of communication in the workplace.

Number of the records: 1