Number of the records: 1  

Komparace řízení lidských zdrojů v Mezinárodní společnosti ve Velké Británii a v České republice

 1. Title statementKomparace řízení lidských zdrojů v Mezinárodní společnosti ve Velké Británii a v České republice [rukopis] / Kateřina Trtílková
  Additional Variant TitlesKomparace řízení lidských zdrojů v Mezinárodní společnosti ve Velké Británii a v České republice
  Personal name Trtílková, Kateřina (dissertant)
  Translated titleComparison of human resource management in the International Society in the United Kingdom and the Czech Republic
  Issue data2012
  Phys.des.69 s. (118 783 znaků), 18 s. : il., grafy, schémata + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Jaroslava Kubátová
  Oponent Richard Pospíšil
  Another responsib. Kubátová, Jaroslava, 1964- (thesis advisor)
  Pospíšil, Richard, 1969- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikované ekonomie (degree grantor)
  Keywords Řízení lidských zdrojů * zaměstnavatel * manaţer * zaměstnanec * plánování pracovních sil * získávání zaměstnanců * výběr pracovníků * vzdělávání zaměstnanců * trénink * rozvoj * motivace * zákazník * zaměstnavatelská pověst * sebeprezentace * průzkum * Management of human resources * employer * manager * employee * workforce planning * recruitment * employee selection * employee education * training * development * motivation * customer * employer's reputation * self-presentation * survey
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineOdborná francouzština pro hospodářskou praxi
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00175876-956247228.pdf291.7 MB24.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00175876-ved-537061797.pdfPosudek vedoucího
  00175876-opon-570032672.docPosudek oponenta

  Diplomová práce srovnává systém řízení lidských zdrojů v Mezinárodní společnosti ve Velké Británii a v jejích obchodních jednotkách v České republice. Porovnání proběhlo na základě informací získaných z veřejně dostupné případové studie o Mezinárodní společnosti ve Velké Británii a rozhovorů se zaměstnanci a vedoucími pracovníky tří obchodních jednotek v Brně. Ti současně vyplnili dotazník s 15ti otázkami týkajícími se jejich vnímáni oblasti řízení lidských zdrojů. První část diplomové práce je zaměřena na sebeprezentaci Mezinárodní společnosti dostupnou na internetových stránkách http://businesscasestudies.co.uk. Zkoumá oblasti přijímání pracovníků, vzdělávání zaměstnanců a jejich motivaci v Mezinárodní společnosti ve Velké Británii. Druhá část se věnuje stejným oblastem v Mezinárodní společnosti v České republice z pohledu zaměstnanců. Ve třetí části jsou srovnány obě oblasti a popsány nalezené rozdíly. Dále jsou tu uvedena doporučení pro Mezinárodní společnost v ČR.The aim of this thesis is to compare the human resources management system in the International Society of Great Britain and its business units in the Czech Republic. The comparison was based on the information obtained from publicly available case studies of the International Society of Great Britain and interviews with the employees and managers of three business units in Brno. They also filled in a questionnaire with 15 questions concerning their perception of human resource management. The first part of this thesis is focused on self-presentation of the International Society available on the website http://businesscasestudies.co.uk. It examines the areas of recruitment, employee training and motivation in the International Society of Great Britain. The second part deals with the same areas in the International Society in the Czech Republic from the perspective of employees. The third section compares the two areas and describes the differences that has been found. Furthermore there are recommendations for International Society in the Czech republic.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.