Number of the records: 1  

Analýza vlastních jmen v divadelních hrách Járy Cimrmana

 1. Title statementAnalýza vlastních jmen v divadelních hrách Járy Cimrmana [rukopis] / Veronika Novosádová
  Additional Variant TitlesANALÝZA VLASTNÍCH JMEN V DIVADELNÍCH HRÁCH JÁRY CIMRMANA
  Personal name Novosádová, Veronika (dissertant)
  Translated titleAnalysis proper names of Jara Cimrman´s theatre performance
  Issue data2012
  Phys.des.67 s, (140 728 ).
  NoteVed. práce Karel Komárek
  Another responsib. Komárek, Karel, 1963 duben 29.- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky (degree grantor)
  Keywords Literární jména * antroponyma * toponyma * chrématonyma * analýza * Járy Cimrman * Literary names * anthroponyms * chrematonyms * toponyms * analysis * Jára Cimrman
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČeská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00175303-339364624.docx32258.6 KB18.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00175303-ved-668603077.rtfPosudek vedoucího
  00175303-opon-164257722.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175303-prubeh-705798427.pdf21.03.201218.05.201212.06.20123Hodnocení známkou

  Práce se zabývá vlastními jmény v divadelních hrách Járy Cimrmana. Je rozdělena do dvou hlavních oddílů. V první části bylo našim cílem zrekapitulovat stav současné literární onomastiky a představit její základní pojmy. V druhém oddíle byly získané poznatky aplikovány na literární jména. Ta jsou analyzována především s ohledem na fungování funkcí vlastních jmen v literárním textu.The Thesis occupy with own names in the theathre of Jara Cimrman. The thesis is sepatere into two main parts. In the first parts it was our main goal to recapitulate actually situation of literary of onomastics and to introduce to main terms. In the second parts were these knowledge apply on the literary?s names. These names are analyse with the functioning of own names in the literary?s lines.

Number of the records: 1