Number of the records: 1  

Análisis de la diversidad cultural en Cataluňa: educación intercultural

 1. Title statementAnálisis de la diversidad cultural en Cataluňa: educación intercultural [rukopis] / Aneta Psotová
  Additional Variant TitlesAnálisis de la diversidad cultural en Cataluňa: educación intercultural Analýza kulturní rozmanitosti v Katalánsku: interkulturní vzdělávání
  Personal name Psotová, Aneta (dissertant)
  Translated titleAnalysis of cultural diversity in Catalonia: intercultural education
  Issue data2012
  Phys.des.125 s. (vč. 16 s. příloh) : il., mapy, grafy, tab. + 1 CD
  NoteOponent Eduard Krč. Ved. práce Jiří Chalupa
  Another responsib. Krč, Eduard, 1947- (opponent)
  Chalupa, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Španělská sekce (degree grantor)
  Keywords interkulturní vzdělávání * multikulturní vzdělávání * inkluzívní vzdělávání * menšiny * žáci-imigranti * učitelé * cizinci * vzdělávací politika * školský zákon * vzdělávací přístupy * imigrační plán * Španělsko * Katalánsko * intercultural education * multicultural education * inclusive education * minorities * students-immigrants * teachers * foreigners * Education Policy * Education Act * educational approaches * immigration plan * Spain * Catalonia
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagešpanělština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineKomunikační studia - Španělská filologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00174971-709868656.pdf42.4 MB10.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00174971-ved-421144491.docPosudek vedoucího
  00174971-opon-674893532.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00174971-prubeh-280392583.jpg12.03.201210.04.201228.05.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá interkulturním vzděláváním v Katalánsku, resp. ve Španělsku, a zaměřuje se především na žáky-imigranty v katalánských školách. Lze ji rozdělit do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou (vlastní výzkum). V teoretické části práce je vymezeno interkulturní vzdělávání a termíny s ním spojené, dále je naznačen předchozí vývoj v oblasti vzdělávací a imigrační politiky ve Španělsku a v Katalánsku (podloženo analýzou školských zákonů, královských dekretů a v případě Katalánska pak též analýzou imigračních plánů). Prakticky orientovaná část práce pojednává o názorech a zkušenostech učitelů ze školy CEIP Guillem de Montgrí (Katalánsko) s interkulturním vzděláváním ve vztahu k žákům-imigrantům.This Diploma thesis deals with intercultural education in Catalonia, more precisely in Spain, and focuses mainly on the immigrant students in Catalonian schools. It could be devided into two parts - theorical part and practical part (my own research). In the theorical part of the work is defined the intercultural education and connected terms, thereinafter is indicated the previous evolution in the area of Education Policy and Immigration Policy in Spain and Catalonia (submitted by analysis of Education Acts, Royal Decrees and in case of Catalonia also by Immigration Plan analysis). The practical part of the thesis deals with the opinions and experiences of CEIP Guillem de Montgrí school (Catalonia) teachers with intercultural education in relationship to the immigrant students.