Number of the records: 1  

Application d'Agenda 21 en France et en République tcheque et ses conséquences économiques et sociales

 1. Title statementApplication d'Agenda 21 en France et en République tcheque et ses conséquences économiques et sociales [rukopis] / Miluše Lorencová
  Additional Variant TitlesApplication d'Agenda 21 en France et en République tcheque et ses conséquences économiques et sociales
  Personal name Lorencová, Miluše (dissertant)
  Translated titleThe Application of Agenda 21 in France and in The Czech Republic and its economical and social impacts
  Issue data2012
  Phys.des.87 s. : il., grafy, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Jaromír Kadlec
  Oponent Soizick Nevo
  Another responsib. Kadlec, Jaromír, 1967 leden 12.- (thesis advisor)
  Nevo, Soizick (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Francouzská sekce (degree grantor)
  Keywords Udržitelný rozvoj * Francie * komparace * Agenda 21 * životní prostředí * Grenelle * strategie * Buxerolles * Chrudim * Sustainable development * France * comparison * Agenda 21 * environment * Grenelle * strategy * Buxerolles * Chrudim
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagefrancouzština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineOdborná francouzština pro hospodářskou praxi
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00174303-868254620.pdf22842.4 KB17.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00174303-ved-980265843.docPosudek vedoucího
  00174303-opon-618263300.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00174303-prubeh-789577736.jpg25.01.201217.05.201228.05.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce na téma: ?Aplikace Agendy 21 ve Francii a v České republice a její sociální a ekonomické dopady? nabízí náhled na problematiku udržitelného rozvoje a na jeho vnitřní aplikaci ve formě Agendy 21 ve Francii a v České republice. Analytická a komparativní metoda práce je založena na studiu odborných textů a na výzkumu v terénu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části je detailně představena myšlenka udržitelného rozvoje. Následuje část porovnávající aplikaci hlavních témat udržitelného rozvoje ve Francii a v České republice. Třetí část seznamuje s konceptem Agendy 21 a poslední část nabízí konkrétní aplikaci udržitelného rozvoje (Agendy 21) ve francouzském městě Buxerolles a v českém městě Chrudim a reflexi nad ekonomickými a sociálními aspekty, které s aplikací daného konceptu souvisejí. Cílem práce je představit problematiku udržitelného rozvoje v konkrétních obrysech a nabídnout srovnání jeho aplikace ve dvou různých zemích. Za hlavní přínos práce lze považovat je její komparativní aspekt a komplexní uchopení nahlížené problematiky.The thesis The Application of Agenda 21 in France and in The Czech Republic and its social et economical impacts treats the issue of the sustainable development and its interior application in the form of Agenda 21 in France and in The Czech Republic. The analytic and comparative method is based on technical studies and texts and on the personal research. The thesis is composed of four major parts. Firstly, the idea of the sustainable development is treated. The following section proposes a comparison of principal questions of the sustainable development in France and in The Czech Republic. The third part introduces the Agenda 21 concept and the last section represents a concrete application of the sustainable development (Agenda 21) in the French town Buxerolles and in the Czech one Chrudim, treating simultaneously the social and economical impacts of the application. The aim of the thesis is to introduce the issues of the sustainable development in concrete figures and to propose a comparison of its application in two different countries. The comparative aspect and the comprehensive dealing of the subject can be considered as the main contributions of the thesis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.