Number of the records: 1  

Le rôle des marques et de la publicité dans la société de consommation (cas Benetton)

 1. Title statementLe rôle des marques et de la publicité dans la société de consommation (cas Benetton) [rukopis] / Veronika Řeháčková
  Additional Variant TitlesLe rôle des marques et de la publicité dans la société de consommation (cas Benetton)
  Personal name Řeháčková, Veronika (dissertant)
  Translated titleRole of brands and advertising in consumer society (case of Benetton)
  Issue data2012
  Phys.des.102 s. (168 955 znaků) : il. + 1 CD
  NoteVed. práce Šárka Koníčková
  Oponent Benjamin Hildenbrand
  Another responsib. Koníčková, Šárka (thesis advisor)
  Hildenbrand, Benjamin (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Francouzská sekce (degree grantor)
  Keywords značky * reklama * spotřebitel * pozornost * Benetton * reklamní kampaně * provokace * brands * advertising * consumer * attention * Benetton * advertising campaigns * provocation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagefrancouzština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineFrancouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00172622-484862137.pdf94.2 MB21.08.2012
  PosudekTyp posudku
  00172622-ved-725431605.pdfPosudek vedoucího
  00172622-opon-472735830.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00172622-prubeh-495433285.jpg22.12.201121.08.201204.09.20121Hodnocení známkou

  Bakalářská práce pojednává o problematice značek a reklamy působících na dnešní společnost. Cílem je znázornit, proč mohou zákazníci podlehnout tomuto fenoménu, co jim značky přináší a jakou roli při nákupním rozhodování sehrává reklama. Nejprve se zabývám značkami a reklamou a jejich významem pro spotřebitele. Poté se zaměřuji na značku Benetton a její reklamní kampaně. Poslední část mé práce tvoří analýza výsledků dotazníkového šetření. Prostřednictvím prvního dotazníku jsem zjišťovala, jaké je skutečné vnímání a vliv značky a reklamy na mladou generaci spotřebitelů. Druhý dotazník pojednává o reklamních kampaních značky Benetton.The thesis deals with the issue of brands and advertising operating in today´s society. The aim is to illustrate why customers can incline to this phenomenon, what brings them to the brand and how the advertising influences the decision-making process of shopping. I deal with brands and advertising and their importance for consumers. Then I focus on brand Benetton and its advertising campaigns. The last part of my thesis is the analysis of survey results. In the first questionnaire I was looking for the actual perception and the influence of brands and advertising on the young generation of consumers. The second questionnaire deals with the Benetton advertising campaigns.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.