Number of the records: 1  

Problematika očního vyšetření a typických očních onemocnění u osob s mentálním postižením

 1. Title statementProblematika očního vyšetření a typických očních onemocnění u osob s mentálním postižením [rukopis] / Petra Ustohalová
  Additional Variant TitlesOční vyšetření osob s mentálním postižením a nejčastěji se vyskytující choroby
  Personal name Ustohalová, Petra (dissertant)
  Translated titleThe issue of eye examinations and eye disease typical for people with mental disabilities
  Issue data2012
  Phys.des.38s. (60239 znaků) : il. + CD ROM
  NoteVed. práce Eliška Hladíková
  Oponent Lucie Glogarová
  Another responsib. Hladíková, Eliška (thesis advisor)
  Glogarová, Lucie (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra optiky (degree grantor)
  Keywords klasifikace mentální retardace * preferenční testy * refrakční vady * typická oční onemocnění * Lea testy * Lea domino * vyšetření barvocitu * vyšetření okulomotoriky * komunikace * mimika * classification of mental retardation * preference tests * refractive defects * typical eye diseases * Lea tests * Lea Domino * color vision testing * examination of the okulomotor * communication * facial expressions
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineOptometrie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00172620-169187395.pdf12815.7 KB17.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00172620-ved-611565486.pdfPosudek vedoucího
  00172620-opon-151147202.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00172620-prubeh-421447681.pdf02.09.201117.05.201212.06.20121Hodnocení známkou

  Předmětem bakalářské práce je "Problematika očního vyšetření a typických očních onemocnění u osob s mentálním postižením". Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku vyšetřování pacientů s mentální retardací, obeznámit s aktuálními možnostmi v oblasti komunikačních a vyšetřovacích metod vhodných pro vyšetřování mentálně postižených klientů. Zároveň jsou zde popsány nejčastější oční onemocnění, která jsou většinou velmi specifická pro určitou mentální poruchu.The subject of the thesis is "The issue of eye examinations and eye diseases which are typical for people with mental disabilities". The aim of this bachelor thesis is to provide the complete examination method overview of pacient with mental retardation, to become familiar with currently possibilities in communications and examination methods appropriate for the examination of mentally disabled clients. The most frequent eye-diseases are described in the last part of the thesis.

Number of the records: 1