Number of the records: 1  

Demografie křečka polního v populaci na periferii Olomouce

 1. Title statementDemografie křečka polního v populaci na periferii Olomouce [rukopis] / Dana Bräuerová
  Additional Variant TitlesDemografie křečka polního v populaci na periferii Olomouce
  Personal name Bräuerová, Dana (dissertant)
  Translated titleDemography of the common hamster at the periphery of Olomouc
  Issue data2012
  Phys.des.32 s. (60 723) : il., mapy, grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Emil Tkadlec. Oponent Jan Zejda
  Another responsib. Tkadlec, Emil, 1956- (thesis advisor)
  Zejda, Jan (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř (degree grantor)
  Keywords Cricetus cricetus * enumerační metoda * metoda zpětného odchytu značkovaných jedinců * model Jollyho a Sebera * model Cormacka-Jollyho-Sebera * odchyt do živolovných pastí * program JOLLY * program MARK * capture-mark methods * Cormack-Jolly-Seber model * Cricetus cricetus * Jolly-Seber model * live-trapping * minimum number known alive * programme JOLLY * programme MARK
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programBiologie
  Degreee disciplineSystematická biologie a ekologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00171192-936702925.pdf101.5 MB18.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00171192-ved-266252666.pdfPosudek vedoucího
  00171192-opon-923111834.docPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-ZOO/085 (PřF-KBO)3134518268PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only
  BP-ZOO/085a (PřF-KBO)3134518269PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Populační početnost křečka polního (Cricetus cricetus) v Evropě v posledních desetiletích znatelně poklesla. Demografické procesy, které způsobily pokles, začaly v západní Evropě, nyní působí ve střední Evropě a šíří se dále na východ. Příčiny a mechanismy způsobující tento pokles nejsou přesně známy. V předložené bakalářské práci se zabývám demografií křečka polního v populaci na periferii Olomouce metodou zpětného odchytu značkovaných jedinců. V roce 2011 od května do září jsem zhruba v měsíčních intervalech odlovovala jedince do živolovných pastí, následně označila pomocí čipu a vypustila zpět do populace. Zaznamenávala jsem údaje o jejich hmotnosti, tělesné délce, pohlaví, věku, reprodukční a zdravotní kondici. Ze získaných pozorování jsem odhadla velikost populace pomocí modelu Jollyho a Sebera v počítačovém programu JOLLY a enumerační metodou. Pravděpodobnosti přežívání a odchytu jsem stanovila v modelu Cormacka-Jollyho-Sebera pomocí programu MARK. Dále jsem popsala věkovou a pohlavní strukturu populace. V roce 2011 byla podzimní početnost odhadnuta na pouhých 10 jedinců, což je vůbec nejnižší velikost populace za sledované období 2002-2011. Průměrná měsíční pravděpodobnost přežívání byla odhadnuta na 0,81 (95 % CI 0,64-0,91) při průměrné pravděpodobnosti odchytu 0,6 (95 % CI 0,22-0,87). Získané výsledky naznačují, že na studované lokalitě dochází k poklesu početnosti populace.Population numbers of the common hamster (Cricetus cricetus) have declined dramatically over the last few decades. Demographic processes causing this decline in western Europe now operate in central Europe and appear to spread further eastward. However, causes and mechanisms underlying this decline remain largely unknown. In this thesis, I study the demography of the common hamster in a natural population at the periphery of Olomouc by capture-recapture approach. From May to September 2011 I livetrapped individuals at monthly intervals, marked them using passive transponders and released them back into population. I recorded data on body mass, body length, sex, age, and reproductive and health condition. I obtained the Jolly-Seber estimate of population size using program JOLLY and enumeration. Survival and capture probabilities were estimated using Cormack-Jolly-Seber approach in program MARK. I described age and sex structure of the population. The autumn population size was estimated to be only 10 individuals which is the lowest size ever recorded during the period 2002-2011. Mean monthly survival probability and mean capture probability were 0.81 (95% CI 0.64-0.91) and 0.6 (95% CI 0.22-0.87) respectively. The result suggest that population has begun to decline in the studied location.