Number of the records: 1  

Nábor nových zaměstnanců v mezinárodní firmě

 1. Title statementNábor nových zaměstnanců v mezinárodní firmě [rukopis] / Hana Randáková
  Additional Variant TitlesNábor nových zaměstnanců v mezinárodní firmě
  Personal name Machalová, Hana (dissertant)
  Translated titleRecruitment process in the international company
  Issue data2012
  Phys.des.87 s., 32 s. textová příloha n + CD s písemnými záznamy pohovorů
  NoteVed. práce Dušan Šimek. Oponent Kateřina Dušková
  Another responsib. Šimek, Dušan, 1950- (thesis advisor)
  Dušková, Kateřina (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Nábor * popis pracovní pozice * životopis * inzerát * přijímací pohovor * kompetence * anatomie kompetence * kompetenční modely * matice kompetencí * lidský zdroj * indikátory kompetencí * strukturovaný pohovor * kritéria hodnocení * Recruitment * job description * curriculum vitae * advertisement * interview * competence * anatomy of competence * competency models * matrix of competences * human resource * indicators of competences * structured interview * criteria of evaluation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00171147-614099333.pdf7452.9 KB20.01.2012
  PosudekTyp posudku
  00171147-ved-193516555.docPosudek vedoucího
  00171147-opon-271862992.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00171147-prubeh-293388951.pdf24.01.201120.01.201224.05.20121Hodnocení známkou

  Hlavním zaměřením diplomové magisterské práce s názvem "Nábor nových zaměstnanců v mezinárodní firmě" je analýza a popis procesu náboru a výběru nových zaměstnanců ve velké mezinárodní firmě působící v České republice. Teoretická část je věnována procesu výběru nových zaměstnanců, tvorbě inzerátů, vedení přijímacích pohovorů, pojmu kompetence a s ním souvisejících témat jako jsou kompetenční modely a lidské zdroje. Praktická část je věnována výzkumu, který si klade za cíl identifikovat indikátory požadovaných kompetencí u uchazečů na obsazovanou pozici a vybrat tak co nejkompetentnějšího zaměstnance. Použitou výzkumnou metodou je analýza dokumentů a záznam osobních pohovorů.The main focus of thesis entitled "Recruitment process in the international company" is an analysis and description of the process of recruiting and selecting new employees in a large international company operating in The Czech Republic. The theoretical part is devoted to the process of selecting new employees, creating advertisements, conducting interviews, the notion of competence and related issues such as competency models and human resources. The practical part is devoted to research - aim of this research is to identify indicators of competencies required for candidates for the vacant position and to choose the most suitable employee. Used research method is analysis of documents and records of personal interviews.

Number of the records: 1