Number of the records: 1  

Hodnocení kvality zrakového vjemu

 1. Title statementHodnocení kvality zrakového vjemu [rukopis] / Karel Liška
  Additional Variant TitlesHodnocení kvality zrakového vjemu
  Personal name Liška, Karel (dissertant)
  Translated titleEvaluation of quality of visual sensation
  Issue data2012
  Phys.des.54 s. (77 078 znaků) : il., portréty, grafy, schémata, tab. + CD ROM
  NoteOponent Jaroslav Wagner. Ved. práce František Pluháček
  Another responsib. Wagner, Jaroslav (opponent)
  Pluháček, František (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra optiky (degree grantor)
  Keywords kontrastní citlivost * visus * optotypy * zraková ostrost * refrakce * skiaskopie * contrast sensitivity * visus * optotypes * visual sharpness * refraction * skiascopy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineOptometrie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00168485-761441231.pdf122 MB02.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00168485-ved-116346482.pdfPosudek vedoucího
  00168485-opon-384679210.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00168485-prubeh-692027229.pdf19.11.201002.05.201222.05.20123Hodnocení známkou

  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti a dalšími faktory ovlivňující kvalitu zrakového vnímání. Popsána je metodika vyšetřování a konstrukce optotypů, které hrají velkou roli při hodnocení zrakové ostrosti. Nedílnou součástí práce je popis sítnice a zrakové dráhy, která nám poslouží k pochopení zrakové projekce obrazu a zároveň pro porozumění pojmů u některých kapitol. Součástí práce je rovněž praktická část, která má za úkol zkoumat vliv refrakční vady na visus.The essence of the work is to introduce readers with the problems of visual sharpness, contrast sensitivity and more factors influencing the quality of visual viewing. The metods of examination and construction of optotypes, which plays a big part of evaluation visual sharpness, is described. Inseparable part of the work is the describing of retina and visual pathway, which helps us for understanding visual projection of image and as well for understanding some parts of chapters.The component od the work is also practical part, which is tasked to research the influence of refractive defect on visus.

Number of the records: 1