Number of the records: 1  

Návrh vzdělávacího kurzu pro lektory motivačních kurzů

 1. Title statementNávrh vzdělávacího kurzu pro lektory motivačních kurzů [rukopis] / Miroslava Patočková
  Additional Variant TitlesNávrh vzdělávacího kurzu pro lektory motivačních kurzů
  Personal name Patočková, Miroslava (dissertant)
  Translated titleDraft of an education module for lector of motivation courses
  Issue data2012
  Phys.des.77 s.
  NoteVed. práce Miroslava Dvořáková. Oponent Jarmila Klejzarová
  Another responsib. Dvořáková, Miroslava, 1979- (thesis advisor)
  Klejzarová, Jarmila (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords úřad práce * uchazeči o zaměstnání * lektoři * vzdělávání dospělých * kompetence * projektování vzdělávací akce * job centre * unemployed person * lectores * education of adults * competence * planning of educational event
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00162705-485344558.pdf11737.3 KB28.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00162705-ved-865601494.pdfPosudek vedoucího
  00162705-opon-166963738.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00162705-prubeh-362731253.pdf24.01.201128.03.201224.05.20121Hodnocení známkou

  Cílem této magisterské diplomové práce je vytvoření návrhu vzdělávacího kurzu pro lektory, kteří pro úřad práce realizují motivační kurzy pro uchazeče o zaměstnání. Budu vycházet jednak z obecné teorie vzdělávání dospělých, z psychologických aspektů vlivu nezaměstnanosti na osobnost člověka a dále také z konkrétních zkušeností, které jsem získala v rámci svého zaměstnání, při realizaci vzdělávacích projektů pro různé cílové skupiny uchazečů o zaměstnání. Vzdělávací kurz bude primárně určen lektorům, kteří nemají žádné, nebo pouze malé zkušenosti s cílovou skupinou uchazečů o zaměstnání.The objective of the master thesis is to design a learning module for trainers, who carry out motivational courses for jobseekers on behalf of the Labour Office. My thesis based on the general theory of adult learning, psychological aspects of impact of unemployment on personality, and further on particular experience, which I gained within my employment, managing educational projects for the various target groups of unemployed jobseekers. The learning module will be primarily focused on trainers, who have no or very little experience with the target group of unemployed jobseekers.