Number of the records: 1  

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců neziskové organizace

 1. Title statementHodnocení pracovního výkonu zaměstnanců neziskové organizace [rukopis] / Kamila Grygarová
  Additional Variant TitlesHodnocení pracovního výkonu zaměstnanců neziskové organizace
  Personal name Grygarová, Kamila (dissertant)
  Translated titleJob performance evaluation of non-for-profit organization employees
  Issue data2012
  Phys.des.65 s., 4 s. příl.
  NoteVed. práce Vít Dočekal. Oponent David Surý
  Another responsib. Dočekal, Vít, (thesis advisor)
  Surý, David (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords analýza pracovního místa * hodnocení pracovního výkonu * kompetence * kritéria hodnocení * metody hodnocení * osobní asistent * popis pracovního místa * specifikace pracovního místa * analysis of job * performance evaluation of employees * competence * evaluation criteria * evaluation methods * personal assistant * job description * job specifications
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00162670-508005287.pdf7531.1 KB28.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00162670-ved-945518297.docPosudek vedoucího
  00162670-opon-513423754.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00162670-prubeh-519442589.pdf24.01.201128.03.201225.05.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá hodnocením pracovního výkonu zaměstnanců Charity Hranice na pozici osobní asistent. Po charakteristice předmětné organizace se věnuje především teoretickému ukotvení tématu. Osvětluje význam provádění hodnocení pracovníků v organizaci, seznamuje s kritérii a metodami hodnocení, nastiňuje možné využití výstupů z hodnocení při dalších personálních činnostech, uvádí relevantní zdroje informací pro provádění efektivního hodnocení. Empirická část je věnována naplnění cíle této práce, kterým je analýza stávajícího systému hodnocení pracovního výkonu v Charitě Hranice, identifikace případných nedostatků a návrh jeho optimalizace.This thesis deals with performance evaluation of employees who work as personal assistants at Charity organization in Hranice. It starts with characteristics and description of the organization in question, followed by theoretical anchorage of the subject of this thesis. The theoretical part describes why it is important to implement employee evaluation process in the organization, introduces evaluation criteria and methods, and outlines potential utilisation of results in future personnel activities. It also provides relevant sources of information for performing effective evaluation. The empirical part is devoted to meeting the objectives of this thesis, that is, to analyse existing system of employee work performance evaluation in the Charity organization in Hranice, identify potential imperfections and submit suggestion for the system optimisation.

Number of the records: 1