Number of the records: 1  

Blokové řízení a jeho aktuální problémy

 1. Title statementBlokové řízení a jeho aktuální problémy [rukopis] / Zuzana Hrušková
  Additional Variant TitlesBlokové řízení a jeho aktuální problémy
  Personal name Hrušková, Zuzana (dissertant)
  Translated titleCoupon proceeding and its current problems
  Issue data2012
  NoteOponent Dalimila Gadasová
  Ved. práce Lucia Madleňáková
  Another responsib. Gadasová, Dalimila (opponent)
  Madleňáková, Lucia (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Správní právo * správní právo trestní * správněprávní odpovědnost * správní delikty * přestupky * pachatel * blokové řízení * oprávněná osoba * správní uvážení * pokuta * pokutový blok * opravný prostředek * Administrative law * administrative criminal law * administrative law responsibility * administrative offense * administrative infraction * offender * block management * authorised person * administrative discretion * fine * penalty block * remedy
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00160405-790917469.docx29429.3 KB15.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00160405-opon-951642107.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00160405-prubeh-954463515.pdf31.03.201115.05.201213.06.20121Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce na téma Blokové řízení a jeho aktuální problémy, se zabývá charakteristikou blokového řízení, jeho vymezením v rámci systematiky správní práva trestního. Osvětluje teoretické pojmy s tím spojené jako správní právo, správní právo trestní, správněprávní odpovědnost, správní delikty a přestupky a odpovědnost za ně. Dále se podrobně věnuje charakteristice blokového řízení a vymezuje jeho náležitosti, které jsou pro něj typické jako pro speciální formu správního řízení. Vymezuji také náležitosti pokutových bloků a orgány, které jsou pověřené k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení. Práce se také hlouběji zabývá aktuálními problémy blokového řízení. Kdy poukazuji na některé výkladové a praktické problémy spojené s tímto zkráceným řízením. V poslední části navrhuji řešení některých identifikovaných problémů, na které jsem narazila.This thesis called "Block management and its current problems", deals with the characteristics of block management, its definition in the context of the administrative criminal law. It clarifies the theoretical concepts associated, such as administrative law, administrative criminal law, administrative law liability,offenses and administrative offenses and the responsibility for them.It also closely examines the characteristics of the block management and defines the features that are typical of it as a special form of administrative proceedings. It also outlines the requirements of block tickets and bodies that are responsible for the imposition and collection of fines in the proceedings. The paper also deals with the deeper problems of the current block proceedings, when I stress out some interpretation and practical problems associated with this special procedure. In the last section I suggest solutions to some identified problems that I encountered.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.