Number of the records: 1  

Agresia ako odpoveď na sexuálnu žiarlivosť

 1. Title statementAgresia ako odpoveď na sexuálnu žiarlivosť [rukopis] / Dominika Bartková
  Additional Variant TitlesAgrese jako odpověď na sexuální žárlivost
  Personal name Bartková, Dominika (dissertant)
  Translated titleAggression as a response to sexual jealousy
  Issue data2012
  Phys.des.68 : grafy, tab. + CD
  NoteVed. práce Olga Pechová. Oponent Jitka Taušová
  Another responsib. Pechová, Olga, (thesis advisor)
  Taušová, Jitka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords žiarlivosť * agresia * spúšťače * jealousy * aggression * triggers
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00158905-893080662.pdf132 MB03.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00158905-ved-274731571.docPosudek vedoucího
  00158905-opon-658639502.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00158905-prubeh-325639379.jpg05.04.201103.04.201203.05.20121Hodnocení známkou

  Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá problematikou žiarlivosti, agresie a vzťahom medzi nimi. V empirickej časti diplomovej práce sú využité kvantitatívne metódy pre výskum vzťahu medzi žiarlivosťou a agresiou a pre zmapovanie rozdielov v pohľade na spúšťače žiarlivosti medzi mužmi a ženami. Skúmali sme predpokladanú reakciu mužov a žien na neveru partnera a predpokladanú reakciu u druhého jedinca.Theoretical part of the thesis deals with the issues of jealousy, agression and relations between them. In an emprirical part of the thesis we used quantitative research methods for relationship between jealousy and agression and to map the differences in looking at the triggers of jealousybetween men and women. We explored expected reaction of men and women to infidelity of the partner and expected reaction for the others.

Number of the records: 1