Number of the records: 1  

Paternitní spory

 1. Title statementPaternitní spory [rukopis] / Barbora Vojkůvková
  Additional Variant TitlesPaternitní spory
  Personal name Vojkůvková, Barbora (dissertant)
  Translated titlePaternity proceedings
  Issue data2012
  NoteOponent Lenka Westphalová. Ved. práce Milana Hrušáková
  Another responsib. Westphalová, Lenka (opponent)
  Hrušáková, Milana, 1952- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Paternitní spory * určování otcovství * popírání otcovství * zákonné domněnky otcovství * určování a popírání rodičovství * Paternity proceedings * determination of paternity * denial of paternity * statutory presumption of paternity * determinationof parentage and denial
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00156847-123253138.doc7549.4 KB28.03.2012
  PosudekTyp posudku
  00156847-ved-160813996.docPosudek vedoucího
  00156847-opon-364278146.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00156847-prubeh-173944731.tif28.03.201128.03.201209.05.20122Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2495 (PF)3130022486PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Ve své práci jsem se zabývala problematikou určování a popírání otcovství v ČR a otázkami s tím spojenými. V souvislosti s určováním rodičovství jsem se snažila vysvětlit, koho právní řád ČR považuje za matku dítěte. Jaké jsou podmínky a důsledky porodu s utajením totožnosti matky a nahlédla jsem i do problematiky babyboxů. V případě určování otcovství jsem se zabývala třemi zákonnými domněnkami určení otcovství a srovnala jsem novou právní úpravu této problematiky v zákoně č. 89/2012 Sb. Také jsem se věnovala problematice popírání otcovství, právu nejvyššího státního zástupce podat za určitých okolností návrh na popření otcovství a procesním zvláštnostem sporů o popření otcovství. To jsem opět konfrontovala s novou právní úpravou v občanském zákoníku.In my work I was engaged with determination and denial of paternity in the CR andthe issues that this entails. In connection with determining parenthood, I tried toexplain to whom the law of the CR considers the child's mother. What are the conditions and consequences of the birth mother's identity with privacy and I alsolooked into the issue Baby boxes. In the case of paternity, I discussed threestatutory paternity presumptions and I compared the new legislation on this issue in Act No. 89/2012 Coll. I was also on the issue of denial of paternity, right of the Attorney General under certain circumstances to submit a proposal for denial ofpaternity disputes and procedural particularities of denial of paternity. I againconfronted with the new legislation in the Civil Code.

Number of the records: 1