Number of the records: 1  

Expresivní terapeutické metody využívané při práci s osobami se schizofrenií

 1. Title statementExpresivní terapeutické metody využívané při práci s osobami se schizofrenií [rukopis] / Věra Macková
  Additional Variant TitlesExpresivní terapeutické metody využívané při práci s osobami se schizofrenií
  Personal name Macková, Věra (dissertant)
  Translated titleExpressive therapeutic methods used when working with schizophrenic patients
  Issue data2012
  Phys.des.109 s. (223 582 znaků) : grafy, tab. + Příloha č. I ? Dotazník Příloha č. II ? Malování po kruhu Příloha č. III - Symbol, klient Norbert Příloha č. IV ? Symbol, klient Tadeáš Příloha č. V ? Ruce, klient Norbert Příloha č. Vb ? Ruce, klient Norbert Příloha č. VI ? Ruce, klientka Saša Příloha č. VIb ? Ruce, klientka Saša Příloha č. VII ? Co se odehrává v těle, klient Eduard Příloha č. VIII ? Co se odehrává v těle, klient Tadeáš Příloha č. IX ? Tvorba básní Příloha č. X ? Tvorba loutkové opery Příloha č. XI ? Vyjádření emoce Příloha č. XII ? Sémantický diferenciál Příloha č. XIII ? Přepis ohniskové skupiny
  NoteVed. práce Milan Valenta
  Another responsib. Valenta, Milan, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Schizofrenie * expresivní terapie * arteterapie * dramaterapie * psychodrama * teatroterapie * muzikoterapie * biblioterapie * poetoterapie * taneční a pohybová terapie * Schizophrenia * expressive therapy * artetherapy * dramatherapy * psychodrama * theatrotherapy * muzikotherapy * bibliotherapy * poetotherapy * dance and movement therapy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00155365-836868239.pdf721.7 MB05.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00155365-ved-267672766.docPosudek vedoucího
  00155365-opon-498256560.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00155365-prubeh-214093017.pdf01.01.201105.04.201214.05.20121Hodnocení známkou

  Tato práce si klade za cíl vymezit specifika jednotlivých expresivních terapií při práci s osobami se schizofrenií a následně ověřit léčebné účinky uměleckých terapií u těchto osob. V první části této práce, teoretické, je tedy vymezen pojem schizofrenie, jsou popsány druhy schizofrenie a léčba tohoto duševního onemocnění. Dále jsou zde také charakterizovány jednotlivé expresivní terapie a jejich specifika při práci s osobami se schizofrenií. V části praktické je popsán výzkum, realizovaný s klienty se schizofrenií a jeho vyhodnocení. Výzkum ukázal, že expresivní terapeutické metody mají na osoby se schizofrenií v některých oblastech jejich života pozitivní vliv. Cíl práce byl tedy naplněn.The aim of this diploma thesis is to define the specifics of different expressive therapies when working with schizophrenic patients and consequently verify the therapeutic results of art therapies when working with these clients. In the first part of this thesis, the theoretical one, the concept of schizophrenia is defined and the types of schizophrenia and the treatment of this mental disorder are described. There are subsequently characterized the particular expressive therapies and their specifics for the work with schizophrenic patients. In the practical part of this thesis, the research that was implemented with schizophrenic patients and its results are described. The research showed a positive influence of expressive therapeutic methods on schizophrenic patients in certain parts of their lives. The goal of this thesis was achieved.

Number of the records: 1