Number of the records: 1  

Pracovní listy jako textová učební pomůcka pro Praktická cvičení v praktické škole dvouleté

 1. Title statementPracovní listy jako textová učební pomůcka pro Praktická cvičení v praktické škole dvouleté [rukopis] / Marie Zbranková
  Additional Variant TitlesPracovní listy pro praktická cvičení Praktické školy dvouleté
  Personal name Zbranková, Marie (dissertant)
  Translated titleWorksheets as text studying utility for Applicative Training in two-year applicative school
  Issue data2012
  Phys.des.66 s. 109 569 znaků : il., plány, schémata, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Jitka Plischke
  Another responsib. Plischke, Jitka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Praktická škola dvouletá * Praktická cvičení * žák se speciálními výukovými potřebami * didaktické prostředky * textová učební pomůcka * pracovní list * úloha * organizační formy a metody výuky * Two-year applicative school * applicative training * a pupil with special teaching needs * didactical utility * text studying utility * worksheet * exercise * organization forms and learning methods
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00150201-971338121.doc16643.4 MB04.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00150201-opon-288074190.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00150201-prubeh-818244663.pdf20.01.201104.04.201214.05.20121Hodnocení známkou

  Cílem bakalářská práce je tvorba části pracovního sešitu v podobě pracovních listů, které mají sloužit k výuce předmětu Praktická cvičení v praktické škole dvouleté. Práce je zaměřena na oblast textových učebních pomůcek a jejich využití ve výuce žáků se speciálními výukovými potřebami. Vysvětluje základní pojmy pracovních listů, organizačních forem vyučování a vyučovacích metod, zabývá se stavbou vyučovací jednotky Praktických cvičení. Vše v provázanosti na konkrétní prostředí Praktické školy v Lipové?lázních.The aim of the bachelor thesis is formation of excercise book in the form of worksheets which should help in the lessons of Applicative Training in two-year applicative school. The thesis is focused on the area of text training utility and their usage in the training of pupils with special needs. It should explain the terms of worksheets, organization forms of training and learning methods, it deals with the formation of training units of Applicative Training. It is closely connected to the concrete environment of Applicative School in Lipová-lázně.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.