Number of the records: 1  

Rodina a její vliv na volný čas adolescentů

 1. Title statementRodina a její vliv na volný čas adolescentů [rukopis] / Helena Zapletalová
  Additional Variant TitlesRodina a její vliv na volný čas mládeže
  Personal name Zapletalová, Helena (dissertant)
  Translated titleFamily and its impact on free time of adolescents
  Issue data2012
  Phys.des.88 s. (149 122 znaků)
  NoteVed. práce Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Vyhnálková, Pavla, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords rodina * rodinná výchova * prostředí * vývoj * hodnota * výchovný styl * životní styl * kvalita života * adolescence * subkultura mládeže * vrstevnická skupina * rizikové chování * volný čas * volnočasové aktivity * family * domestic care * enviroment * development * value * upbringing style * lifestyle * quality of life * adolescence * subculture of youth * peer group * critical behaviour * free time * free time activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programVychovatelství
  Degreee disciplineŘízení volnočasových aktivit
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00150120-591227554.pdf213.1 MB22.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00150120-ved-176869233.docPosudek vedoucího
  00150120-opon-286355538.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00150120-prubeh-838256776.jpg31.01.201122.06.201227.08.20122Hodnocení známkou

  Práce je v teoretické části zaměřena na rodinu, její význam ve výchovném procesu a při zhodnocování volného času dětí. Pojednává o důsledcích, které mohou být příčinou různých deprivací dětí při nedostatečném plnění základních funkcí rodiny a jaká rizika způsobuje nezájem rodičů o volný čas svých potomků. Pozornost je zaměřena na vývojové období adolescence, oblast volného času, životního stylu, definice a pojmový aparát. Ve výzkumné části práce bylo hlavním cílem ověřit, zda provozování aktivit rodičů s dětmi ve věku 10-15 let, ovlivňuje provozování těchto aktivit v adolescenci. Cílem bylo také zjistit, zda dohled rodičů nad volným časem dětí ve školním věku může ovlivnit hodnotné trávení jejich volného času v dospívání.In its theoretical part the thesis deals with family, its purpose in the process of education while assessing the value of children?s free time. It deals with the consequences that can stand for causes of various deprivations in children as a result of unsatisfactory fulfilling of the elementary functions of family and the risks that are posed by parents? indifference to their progeny?s free time. Attention is focused on developmental period of adolescence, free time, lifestyle, various definitions and the termini apparatus. In the research part the main objective is to verify, whether parents? taking part in free time activities with their children aged 10-15 influences the children?s later engaging in such activities in adolescence. The secondary objective is to ascertain, whether supervision of parents over the free time of their children in school age can affect a meaningful spending of free time later in puberty.

Number of the records: 1