Number of the records: 1  

Hospodaření, řízení a provoz občanského sdružení Mateřské centrum Na zámečku v Novém Městě nad Metují

 1. Title statementHospodaření, řízení a provoz občanského sdružení Mateřské centrum Na zámečku v Novém Městě nad Metují [rukopis] / Andrea Krákorová
  Additional Variant TitlesHospodaření, řízení a provoz občanského sdružení Mateřské centrum Na zámečku v Novém Městě nad Metují
  Personal name Krákorová, Andrea (dissertant)
  Translated titleEconomic activities, management and operations of citizens association Mother Centre Na zamecku Nove Mesto nad Metuji
  Issue data2012
  Phys.des.75 s. přílohy 6 s. : tab.
  NoteVed. práce Alena Opletalová
  Another responsib. Opletalová, Alena, 1978- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords nezisková organizace * občanské sdružení * mateřské centrum * fundraising * rodina * mateřská a rodičovská dovolená * volnočasové aktivity * sociální služby * dotace * granty * členské příspěvky * hospodaření * organizační struktura * veřejná prospěšnost * non-profit organization * citizens association * economic activities * mother centre * fundraising * maternity leave * grants * donations * membership * free time activities * family * public benefit
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00150072-669811646.pdf52.5 MB22.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00150072-ved-681719099.docPosudek vedoucího
  00150072-opon-709672047.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00150072-prubeh-488964537.pdf31.01.201122.06.201227.08.20122Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření, řízení a provozu neziskové organizace na konkrétním příkladě vybraného občanského sdružení - mateřského centra.V teoretické části pojednává o principech, funkci a legislativě neziskové organizace v ČR, zejména občanského sdružení, o poslání, chrakteristice a struktuře mateřského centra a jeho typických zdrojích financování. V praktické části zpřehledňuje a analyzuje vývoj a hospodaření vybrané organizace se zaměřením na zhodnocení jejích metod vícezdrojového financování. Popisuje a hodnotí způsob řízení organizace a problematiku doplňuje kvantitativním výzkumem dotazníkového šetření, jehož výsledky analyzuje. Závěr práce hodnotí dosažení cíle, popisuje zjištění empirické části a obsahuje návrhy na řešení stability organizace do budoucnosti.This thesis deals with the economic activities, management and operations of a Czech non profit organization represented by a citizens association - mother centre. In the theoretical part, it describes the principles and legislation of a non profit organization in the Czech Republic concentrating on the citizens association type. It explains the function, characteristics and structure of mother centres and its typical sources of fundraising. The practical part consists of the organization´s progress in years and economic analysis. It evaluates its fundraising methods as well as its management and shows and analyses the results of quantitative research. In the final part, it assesses the aims of the work, describes the outcomes of the research and contains suggestions of organization´s future development.

Number of the records: 1