Number of the records: 1  

Nejčastější příčiny mentální retardace z hlediska doby vzniku

 1. Title statementNejčastější příčiny mentální retardace z hlediska doby vzniku [rukopis] / Pavlína Jasenská
  Additional Variant TitlesNejčastější příčiny mentální retardace z hlediska doby vzniku
  Personal name Jasenská, Pavlína (dissertant)
  Translated titleThe most common causes of mental retardation in terms of time
  Issue data2012
  Phys.des.48 s. + Příloha: Dotazník
  NoteVed. práce Milada Bezděková
  Another responsib. Bezděková, Milada (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords mentální retardace * oligofrenie * demence * inteligenční kvocient * klasifikace MR * etiologie * příčiny prenatální * perinatální a postnatální * mental retardation * oligophrenia * dementia * intelligence quotient * classification of mental retardation * etiology * prenatal * perinatal and postnatal causes of mental retardation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a španělská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00149494-208174220.pdf21679.4 KB20.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00149494-opon-938821224.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00149494-prubeh-866406130.pdf20.01.201120.06.201227.08.20122Hodnocení známkou

  Bakalářská práce pojednává o mentální retardaci a jejích příčinách. Přehled teoretických poznatků obsahuje vymezení pojmu mentální retardace, definici, periodizaci vývoje přístupu společnosti k lidem s postižením, klasifikaci podle inteligenčního kvocientu a z hlediska závažnosti, a především etiologii z hlediska doby vzniku, tzn. příčiny prenatální, perinatální a postnatální. Cílem výzkumného šetření v praktické části bylo zjistit povědomí společnosti o mentální retardaci a o jejích příčinách. Zajímalo mě, jak se lidé staví k lidem s tímto postižením a jaké pocity v nich tito lidé vzbuzují.This paper deals with mental retardation and its causes. The review of theoretical foundings defines the mental retardation and presents a periodisation of society attitudes towards people with disabilities, a classification according to the intelligence quotient, and above all the etiology according to the time of the origin of this disability - its prenatal, perinatal and postnatal causes. The objective of the investigation in the practical part of the paper was to find out people´s general knowledge about the mental retardation and its causes, their attitudes towards disabled people and their feelings towards them.

Number of the records: 1