Number of the records: 1  

Agresivní projevy dětí předškolního věku na Přerovsku

 1. Title statementAgresivní projevy dětí předškolního věku na Přerovsku [rukopis] / Barbora Složilová
  Additional Variant TitlesAgresivní projevy dětí předškolního věku
  Personal name Složilová, Barbora (dissertant)
  Translated titleAggressive manifestations of preschool children at Přerov
  Issue data2012
  Phys.des.57 stran : grafy, tab. + Příloha č. 1 Dotazník pro pedagogy mateřských škol
  NoteVed. práce Lucia Pastieriková
  Another responsib. Pastieriková, Lucia (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Agrese * agresivita * hry k usměrňování agresivních projevů * chování * mateřská škola * odměna * projevy * předškolní věk * terapie * trest * výchova * Agression * games to guide aggressive manifestations * behavior * kindergarten * reward * manifestations * preschool age * therapy * punishment * education
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro výchovné pracovníky
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00147985-297829457.pdf31498.8 KB04.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00147985-opon-253621821.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00147985-prubeh-698952315.pdf20.01.201104.04.201214.05.20121Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zabývá problematikou agresivních projevů dětí předškolního věku. Jejím obsahem je charakteristika základních pojmů, vymezení druhů agrese, příčin jejího vzniku a možnosti řešení. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření, které probíhalo v mateřských školách na Přerovsku. Výsledky dotazníku byly vyhodnoceny a zpracovány.This thesis deals with the manifestations of aggressive preschool children. Its content is a characteristic of the basic concepts, specify the types of aggression, causes of its origin and possible solutions. The research is based on a survey, which took place in nursery schools in Přerov. The results of the questionnaire were evaluated and processed.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.