Number of the records: 1  

Aktivizační metody ve výuce pedagogiky na střední škole

 1. Title statementAktivizační metody ve výuce pedagogiky na střední škole [rukopis] / Lucie Skalická
  Additional Variant TitlesAktivizační metody ve výuce pedagogiky na střední škole
  Personal name Skalická, Lucie (dissertant)
  Translated titleActivization Methods in the Pedagogy Education at Secondary School
  Issue data2012
  Phys.des.111 s. (134 753 znaků) : il., grafy, schémata, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Helena Grecmanová
  Another responsib. Grecmanová, Helena, 1959- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords pedagogika * vzdělávání * vyučování * výuka * žák * učitel * škola * výuková metoda * aktivizační metoda * konstruktivismus * kritické myšlení * pedagogy * education * instruction * teaching * pupil * teacher * school * teaching method * activation method * constructivism * critical thinking
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
  Degreee disciplineUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00147607-967375260.pdf593.2 MB22.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00147607-ved-668343627.docPosudek vedoucího
  00147607-opon-278555608.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00147607-prubeh-923395761.jpg14.01.201122.06.201227.08.20122Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku aktivizačních metod ve výuce. Teoretická část se zabývá popisem a analýzou aktivizačních metod výuky a srovnáním a propojením těchto metod s frontální výukou. Na základě teoretické části je sepsaná část praktická, která se snaží pomocí dotazníkového šetření zjistit, zda jsou do výuky na střední škole aplikovány aktivizační metody.This diploma thesis focuses on the problematics of the usage of the activation methods in teaching. The theoretical part deals with the description and analysis of the aforementioned methods and their comparison as well as interconnection with the frontal teaching. The theoretical part serves as a basis for the following practical part. The aim of that part is, with the help of questionnaires, to find out whether the activation methods are incorporated into the secondary school teaching.

Number of the records: 1