Number of the records: 1  

,,Odměny a tresty u dětí předškolního věku

 1. Title statement,,Odměny a tresty u dětí předškolního věku [rukopis] / Petra Šeinerová
  Additional Variant Titles,,Odměny a tresty u dětí předškolního věku
  Personal name Šeinerová, Petra (dissertant)
  Translated title,,Rewards and punishments in preschool children
  Issue data2012
  Phys.des.74 stran + 1 CD
  NoteVed. práce Kamila Holásková
  Oponent Iveta Tichá
  Another responsib. Holásková, Kamila, 1959- (thesis advisor)
  Tichá, Iveta (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords odměna * trest * výchova * rodič * dítě * mateřská škola * výchovné prostředky * reward * punishment * education * parent * child * kindergarden * educational recources
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineUčitelství pro mateřské školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00146339-715453421.pdf82752.1 KB04.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00146339-opon-545206535.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00146339-prubeh-509847078.jpg01.12.201004.04.201214.05.20121Hodnocení známkou

  Závěrečná práce je zaměřena na systém výchovných prostředků dítěte předškolního věku probíhající v rodinném prostředí. Hlavním cílem je použití odměn a trestů v systému výchovných metod rodičů. Zaměřuje se na způsoby použití výchovných prostředků, na rodičovské postoje ve vztahu k vychovávanému dítěti, na nastavení hranic a rozdělení správných metod odměn a trestů ve výchově.Final work is focused on the system of educational means to preschool child ongoing in a family environment. The main objective is to use rewards and punishments in the educational methods of parents. It focuses on ways to use educational resources on parental attitudes in relation to the educational child, setting boundaries and the distribution of correct methods of rewards and punishments in education.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.