Number of the records: 1  

Terapeutický vztah v procesu expresivních terapií

 1. Title statementTerapeutický vztah v procesu expresivních terapií [rukopis] / Lenka Janáková
  Additional Variant TitlesTerapeutický vztah v procesu expresivních terapií
  Personal name Janáková, Lenka (dissertant)
  Translated titleTherapeutic relationship within the process of expressive therapies
  Issue data2012
  Phys.des.80 s. (223 424 znaků) + CD ROM
  NoteVed. práce Miluše Hutyrová
  Another responsib. Hutyrová, Miluše (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Expresivní terapie * arteterapie * dramaterapie * taneční a pohybová terapie * teatroterapie * biblioterapie * poetoterapie * psychodrama * muzikoterapie * umění * exprese * sebevyjádření * terapeutický vztah * klient * terapeut * vlastnosti terapeutického vztahu * role terapeuta * individuální terapie * skupinová terapie * Expressive therapy * art therapy * drama therapy * dance and movement therapy * teatrotherapy * bibliotherapy * poetotherapy * psychodrama * music therapy * art * expression * self-expression * therapeutic relationship * client * therapist * properties of therapeutic relationship
  properties of therapeutic relationship * the role of therapist * individual therapy * group therapy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00140909-317613447.pdf22710.9 KB22.06.2012
  PosudekTyp posudku
  00140909-ved-187651686.docPosudek vedoucího
  00140909-opon-745667964.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00140909-prubeh-338243652.pdf03.11.201022.06.201203.09.20122Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá terapeutickým vztahem v procesu expresivních terapií. Zahrnuje podrobnější vymezení jak expresivních terapií, tak terapeutického vztahu. Významná část práce je věnována interakci mezi klientem a terapeutem, dále vlastnostem terapeutického vztahu, jeho hranicím, fázím terapeutického procesu a v neposlední řadě roli terapeuta v expresivních terapiích. Praktická část je zaměřena na vnímání terapeutického vztahu ze stran expresivních terapeutů.This master thesis deals with the therapeutic relationship in the process of expressive therapy. It includes a detailed definition of expressive therapies and also therapeutic relationship. A significant part of the thesis is devoted to interaction between client and therapist as well as properties of therapeutic relationship, its boundaries, phases of therapeutic process and not least the role of the therapist in expressive therapies. The practical part is focused on the perception of the therapeutic relationship from the view of expressive therapists.

Number of the records: 1