Number of the records: 1  

Kněz Jan Sarkander jako světec

 1. Title statementKněz Jan Sarkander jako světec [rukopis] / Eva Křupalová
  Additional Variant TitlesKněz Jan Sarkander jako světec - Východiska pro obsah katecheze s mladými lidmi
  Personal name Křupalová, Eva (dissertant)
  Translated titleThe Priest John Sarkander as a Saint - The Basis for the Content of a Catechesis with Young People
  Issue data2012
  Phys.des.94 s., obrazová příloha 10 s. : il. + 1 CD ROM
  NoteOponent Rudolf Smahel
  Ved. práce Ludvík Dřímal
  Another responsib. Smahel, Rudolf (opponent)
  Dřímal, Ludvík, 1956- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra křesťanské výchovy (degree grantor)
  Keywords adolescence * katecheze * kněz * mučedník * Jan Sarkander * horlivost * statečnost * spravedlnost * věrnost * vývojová psychologie * náboženská pedagogika * životopis Jana Sarkandera * adolescence * catechesis * priest * martyr * John Sarkander * zeal * prowess * justice * loyalty * developmental psychology * religious education * biography of John Sarkander
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKatolická teologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00127823-673696213.pdf263.7 MB18.04.2012
  PosudekTyp posudku
  00127823-ved-927768040.docPosudek vedoucího
  00127823-opon-670871191.docPosudek oponenta

  Tato práce pojednává o svatém Janu Sarkanderovi, který je českým světcem a mučedníkem, o jeho životě (3. kapitola) a o svědectví (4. kapitola), jež podává o tomto světci tradice katolické církve. Obsahem práce je také pojednání o mladém člověku (1. kapitola) z pohledu vývojové psychologie a náboženské pedagogiky, a také o katechezi (2. kapitola), jak v obecné, tak i ve speciální rovině. V závěru práce jsou představeny vlastnosti a postoje sv. Jana Sarkandera, které mohou být inspirativní pro dnešní mladé lidi a pro katechezi (5. kapitola).This Work discussed the St. John Sarcander, who´s the Czech saint and martyr, his life (3rd chapter) and witness, which the tradition of the Catholic Church set out about this saint (4th chapter). In this work is also treatise of young man (1st chapter) from the perspective of developmental psychology and religious education. And also treatise of a catechesis (2nd chapter). The conclusion presents the characteristics and attitudes of St. John Sarkander, that can be inspiring for today´s young people and for a catechesis (5th chapter).

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.