Number of the records: 1  

Cestovní smlouva se zaměřením na sekundární odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře

 1. Title statementCestovní smlouva se zaměřením na sekundární odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře [rukopis] / Pavlína Zychová
  Additional Variant TitlesCestovní smlouva se zaměřením na sekundární odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře
  Personal name Zychová, Pavlína (dissertant)
  Translated titleTravel contract focused on a responsibility of a travel agency
  Issue data2012
  NoteVed. práce Blanka Tomančáková
  Oponent Milan Hulmák
  Another responsib. Tomančáková, Blanka (thesis advisor)
  Hulmák, Milan (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Cestovní smlouva * zájezd * předem sestavená kombinace služeb * ubytování * doprava * jiná služba cestovního ruchu * oddělené účtování * studentské výměnné pobyty * provozovatel cestovní kanceláře * zákazník * účastník zájezdu * cestovní agentura * dodavatel služeb cestovního ruchu * delegát * odpovědnost za vady * reklamace * Frankfurtská tabulka slev * Kemptenská tabulka * ICQ kodex * odpovědnost za škodu * ztráta radosti z dovolené * pomoc v nesnázích * insolvence cestovní kanceláře * nový občanský zákoník * pořadatel zájezdu * náhrada újmy z narušené dovolené * A travel contract * a tour * a trip * a pre-arranged combination of services
  a pre-arranged combination of services * an accommodation * a transport * an other tourist services * a separate billing * a student exchange sojourn * an operator of a travel agency * a retrailer * an organizer * a customer * a participant * a supplier of travel service * a delegate * a responsibility for shortcomings * a complaint * the Fankfurt's list of sales * the Kempten's list * the ICQ code * a responsibility for damages * a lost enjoyment of holidays * a succour in difficulties * a bankruptcy of the travel agency * the new civile code
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00122616-420322838.doc28500.2 KB21.05.2012
  PosudekTyp posudku
  00122616-ved-353412004.docPosudek vedoucího
  00122616-opon-720949108.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00122616-prubeh-531336279.tif31.03.201021.05.201226.06.20122Hodnocení známkou

  Diplomová práce s názvem "Cestovní smlouva se zaměřením na sekundární odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře" pojednává o nejmladším kontraktu zařazeném do soudobého občanského zákoníku. V rámci tohoto námětu jsou zpracovány jednotlivé pojmy, jež jsou nezbytné k řádnému použití cestovní smlouvy. Těmi jsou jednak smluvní strany v podobě zákazníka či provozovatele cestovní kanceláře a dále také zájezd jako určitá předem sestavená kombinace služeb cestovního ruchu. Každému z těchto pojmů je věnována dostatečná pozornost k pochopení teoretického a zároveň praktického rámce úpravy. Tato obecná část slouží k porozumění druhého oddílu, jemuž je věnována hlavní pozornost. Ten pojednává o odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře za vady zájezdu, za škodu vzniklou porušením právních povinností a v neposlední řadě i odškodnění zákazníků při úpadku cestovní kanceláře, což se stalo v posledních letech velmi skloňovaným tématem v souvislosti s nezbytnou ochranou spotřebitelů. Práce také zahrnuje úpravu rekodifikovaného občanského zákoníku s reflexí na hlavní změny rozebíraného smluvního institutu.The thesis "Travel contract focused on a responsibility of a travel agency" has been written to delineate one of the most important contracts in the area of tourism nowadays. It is characterized by Civil code as the agreement basis upon which an operator of a travel agency should undertake to provide a customer with a trip and the customer should undertake to pay an agreed price. The first part of the thesis deals with the basic terms of the regulation necessary for the correct use of the mentioned contract. It explains for example contracting parties as a travel agency and a customer or a tour as a definite pre-arranged combination of the tourist services. The major part of the thesis is specialized on the protective institutes given to users of the tourism services in many various situations, which can occur before or during the sold tour. It dwells on a travel agency's liability for violation of obligations following from the concluded travel agreement, liability for damages caused by a violation of a legal duty and a compensation of customers in the case of the bankruptcy of the travel agency. It also reflects the current discussion in both common and legal society about the new Civil Code and summarizes its biggest differences from the current regulation.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.