Number of the records: 1  

Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy a její úloha v hospodářské soutěži

 1. Title statementČeská právní úprava klamavé a srovnávací reklamy a její úloha v hospodářské soutěži [rukopis] / Alexandra Šrámková
  Additional Variant TitlesČeská právní úprava klamavé a srovnávací reklamy a její úloha v hospodářské soutěži
  Personal name Šrámková, Alexandra (dissertant)
  Translated titleCzech legal regulation of false advertising and comparative advertising and their roles in the area of Economic Competition
  Issue data2011
  NoteVed. práce Michal Černý
  Oponent Lenka Doubravová
  Another responsib. Černý, Michal, 1973- (thesis advisor)
  Doubravová, Lenka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva (degree grantor)
  Keywords generální klauzule proti nekalé soutěži * nekalá soutěž * hospodářská soutěž * klamavá reklama * srovnávací reklama * reklama * soutěžitel * spotřebitel * další zákazník * prostředky ochrany proti nekalé soutěži * general clause of unfair competition * unfair competition * economic competition * misleading advertising * comparative advertising * advertising * consumer * competitor * other purchaser * protection against unfair competition
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00117110-533349021.pdf83955.3 KB05.10.2011
  PosudekTyp posudku
  00117110-ved-723439922.pdfPosudek vedoucího
  00117110-opon-742778531.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00117110-prubeh-251406226.tif16.02.201005.10.201123.02.20121Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá českou právní úpravou klamavé a srovnávací reklamy. V úvodu je stanoven obsah, cíle a metody zpracování. Následuje historický vývoj úpravy nekalé soutěže a reklamního práva. V dalších kapitolách jsou definovány základní pojmy hospodářské soutěže a reklamy a institut samoregulace reklamy. Dále je vymezena generální klauzule nekalé soutěže, jeho základní znaky a jednotlivé skutkové podstaty. Stěžejní část se zaměřuje na úpravu klamavé a srovnávací reklamy v obchodním zákoníku v kontextu práva Evropské unie a komparaci se španělskou právní úpravou. V dalších kapitolách jsou obsaženy prostředky ochrany proti nekalé soutěži a předpokládaná úprava v návrhu nového občanského zákoníku. Součástí práce je relevantní judikatura českých soudu a Evropského soudního dvora, předpisy Evropské unie a modelové případy.The thesis concerns the Czech legislation of misleading and comparative advertising. The introduction covers main principles, objectives and processing methods. A historical background of unfair competition and advertising law is outlined in the first chapter. The basic concepts of competition, advertising and institute of advertising self regulation follow then. The general clause of unfair competition, its basic characteristics and individual facts of the cases are described in this part. The main part is focused on interpretation of misleading and comparative advertising in the Commercial Code in the context of European Union law. An insight into the Spanish legislation is to be found in this chapter. Afterwards, the thesis deals with how to protect against unfair competition and the expected change in the new Civil Code draft bill. A relevant case law of the Czech courts, the Court of Justice of the European Union, the European Union legislation and few example cases are stated at the end.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.