Number of the records: 1  

Informovanost a postoje žáků středních zdravotnických škol k problematice poruch příjmu potravy

 1. Title statementInformovanost a postoje žáků středních zdravotnických škol k problematice poruch příjmu potravy [rukopis] / Šárka Kaplanová
  Additional Variant TitlesInformovanost a postoje žáků SZŠ k problematice poruch příjmu potravy
  Personal name Kaplanová, Šárka (dissertant)
  Translated titleStudents´knowledge and attitudes from Secondary Medical School about impaired food intake
  Issue data2011
  Phys.des.111 s. : il., grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Věra Vránová
  Another responsib. Vránová, Věra, 1953- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav porodní asistence (degree grantor)
  Keywords Poruchy příjmu potravy * rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy * tělesná hmotnost * stravovací návyky * volnočasové aktivity * Eating disorders * eating disorder development and its risk factor * body weight * eating habits * leisure-time activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00115418-220388843.pdf141.8 MB27.06.2011
  PosudekTyp posudku
  00115418-ved-420647166.pdfPosudek vedoucího
  00115418-opon-332996062.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00115418-prubeh-423969376.pdf15.01.201027.06.201129.08.20111Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zeširoka věnuje oblasti poruch příjmu potravy. Teoretická část utváří komplexní přehled v dané problematice. Výzkumná část je věnována informovanosti žáků středních zdravotnických škol o dané problematice.Zjišťujeme také spokojenost žáků se svojí tělesnou hmotností a postavou, stravovací návyky žáků a jejich volnočasové aktivity. V neposlední řadě se zajímáme také o subjektivní hodnocení problematiky poruch příjmu potravy žáky.My thesis deals with the large area of eating disorders. The Theoretical part makes a complex summary of the problems. The Research part is devoted to students at Secondary Nursing Schools and their knowledge in this topic. We have managed to find out the pupils? satisfaction with their body weight and figure, their eating habits and the way they spend their leisure time. Last but not least I am interested in students? own analysis of eating disorder problems.

Number of the records: 1