Number of the records: 1  

Děti s odkladem školní docházky

 1. Title statementDěti s odkladem školní docházky [rukopis] / Hana Bendová
  Additional Variant TitlesDěti s odkladem školní docházky
  Personal name Bendová, Hana (dissertant)
  Translated titleChildren with the school attendance delay
  Issue data2011
  Phys.des.119 : plány, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Školní zralost * školní připravenost * pedagogická diagnostika školní připravenosti * odklad školní docházky * School maturity * school readiness * pedagogical school readiness diagnostics * school attendance delay
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePředškolní pedagogika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00115190-742484984.pdf35552.5 KB29.06.2011
  PosudekTyp posudku
  00115190-ved-689841157.docPosudek vedoucího
  00115190-opon-735440682.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00115190-prubeh-485551414.pdf06.01.201029.06.201130.08.20111Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti a předškolního vzdělávání dětí s odkladem školní docházky. Cílem diplomové práce je přehledně popsat problematiku školní zralosti, pomocí metod pedagogické diagnostiky zjistit nejčastější příčiny odkladu školní docházky a přínos intervenčních opatření zaměřených na posílení školní připravenosti, ověřit přínos práce dle individuálního vzdělávacího plánu u dětí s odkladem školní docházky.The diploma thesis is focused on the school maturity and preschool educational problems of the children with the school attendance delay. The purpose of this work is to describe generally the issue of the school maturity and, using pedagogical diagnostic methods, summarize the most frequent causes of the school attendance delay and the contribution of the intervention concerning the support of the school readiness and to verify the contribution of the work according to the individual educational plan for children with the school attendance delay.