Number of the records: 1  

Aktuálnost stoické filosofie

 1. Title statementAktuálnost stoické filosofie [rukopis] / Karel Chladil
  Additional Variant TitlesAktuálnost stoické filosofie aneb Srovnání Lucia Aennea Senecy a Marca Aurelia
  Personal name Chladil, Karel (dissertant)
  Translated titleThe Recency of the Stoic Philosophy
  Issue data2011
  Phys.des.31 s. (64 644 znaků)
  NoteVed. práce Zdeněk Novotný
  Another responsib. Novotný, Zdeněk (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra společenských věd (degree grantor)
  Keywords Marcus Aurelius * Lucius Annaeus Seneca * Epiktétos * kynismus * stoicismus * logika * fysika * etika * stoa * stoický přirozený zákon * asketická morálka * Marcus Aurelius * Seneca the Younger * Epictetus * cynicism * stoicism * logic * physics * ethics * stoa * stoic natural law * asceticism
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00113555-940078377.pdf48560.6 KB27.06.2011
  PosudekTyp posudku
  00113555-ved-405691501.docPosudek vedoucího
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00113555-prubeh-206944310.pdf26.01.201027.06.201107.09.20112Hodnocení známkou

  Práce je zaměřena na stoickou filosofii a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá stoickou filosofií a druhá část dvěma stoickými filosofy z doby Římské, Senekou a Markem Aureliem. Na závěr je stoická filosofie zhodnocena z dnešního pohledu.The thesis deals with the stoic philosophy and is divided into two main chapters. The first chapter deals with the stoic philosophy and the second chapter deals with two stoicists from the Roman period, Seneca the Younger and Marcus Aurelius. In conclusion, the stoic philosophy is reviewed from today?s perspective.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.