Number of the records: 1  

Dny dětské endokrinologie

 1. Title statementDny dětské endokrinologie ... : (... setkání Pracovní skupiny pro dětskou endokrinologii ČPS) : ...
  Varying form of titleKazuistiky v dětské endokrinologii ...
  Main entry-action Dny dětské endokrinologie (12. : 2011 : Olomouc, Česko)
  Issue data[1999]- Olomouc Univerzita Palackého
  Phys.des.sv.
  Year, No.1999-
  NoteSoučástí názvu je označení běžného roku, podnázvu pořadí akce, datum a místo konání. V roč. 12(2011) je součástí názvu označení pořadí akce. Některé roč. s podnázvem: kazuistiky v dětské endokrinologii. Roč. 12(2011) má podnázev: abstrakta. Místo vydání a nakladatel se mění podle místa konání konference. Jednotlivé sv. mají ISBN
  Another responsib. Česká pediatrická společnost ČLS JEP
  Subj. Headings dětská endokrinologie pediatric endocrinology
  Form, Genre sborníky konferencí proceedings of conferences * abstrakta abstracts
  Conspect616-053.2 - Pediatrie
  UDC 611.43/.47-053.2 , 612.43/.45-053.2 , 616.43/.47-053.2 , (062.534) , (048.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2011: 12. dny dětské endokrinologie