Number of the records: 1  

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

 1. Title statementActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia Bohemica ...
  Issue dataOlomouc : Univerzita Palackého, [1975]-2007
  Phys.des.10 sv. ;
  Year, No.1(1975)-10(2007)
  ISSN1802-8675
  NoteSoučástí názvu části je římská číslice
  Dříve ISSN (0231-634X) pouze v rámci řady Philologica, od r. 2007 přiděleno přímo řadě Studia Bohemica, ve sv. X však nové ISSN neuvedeno
  Jednotlivé řady jsou samostatně číslovány
  Jednotlivé sv. mají ISBN
  Further as Bohemica Olomucensia
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
  Subj. Headings česká literatura Czech literature * čeština Czech language * bohemistika Bohemistic studies
  Form, Genre sborníky miscellanea
  Conspect821.162.3 - Česká literatura
  UDC 80(=162.3)+908(437.3) , (081) , (082) , 908(437.3) , 821.162.3 , (062.552)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2007: X
  1993: VI
  Bunches2007: 10
  2004: 9
  2000: 8
  1992: 6
  1989: 5
  1987: 4
  1984: 3
  1982: 2
  1975: 1
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  journal

  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Number of the records: 1