Number of the records: 1  

Acta Universitatis Carolinae

 1. Title statementActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia.
  Issue dataPraha : Univerzita Karlova, 1958-2013
  ISSN0567-8307
  Subj. Headings dějiny history * filozofie philosophy
  Form, Genre sborníky miscellanea
  Conspect93/94 - Dějiny (obecně)
  UDC 93/94 , 101 , (082)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers1997: Železnice a Labská plavba ve střední Evropě 1918-1938
  1996: Civilizační teorie Norberta Eliase, Obrazová komunikace, Dějiny sociální a kulturní antropologie
  1994: Dějiny sociální a kulturní antropologie, Systémová sociologie
  1993: Historický text a historická skutečnost, Stati k Hegelově fenomenologii a filozofii práva
  1991: K organizaci státního správního systému Václava IV., Koncepce masové komunikace v sociologii, Rané tvůrčí období Antonína Dvořáka
  1990: Masarykův problém moderního člověka
  1989: Kritika fenomenologické sociologie
  1987: Sousedské divadlo doby národního obrození, Schelling a Hegel : studie k světonázorovému a metodologickému vývoji v, Cesty čínské revoluce 1946-1956
  1985: Základy Shakespearovské dramaturgie
  1984: Estetika Františka Palackého
  1983: Nový svět v české a evropské literatuře 16.-19. století
  1980: Folklórní epika jako projev společenského vědomí
  1979: Východiska Durkheimovy sociologie, Marxismus v konfrontaci s buržoazní koncepcí sociální role, Eugene O'Neill
  1978: Objektivní diagnostika duševní zátěže, Kultura v revolučních přeměnách společnosti : 1945-1976, Soupis staročeských exempel, Španělsko a USA v zápase o Kubu
  1977: Styky ruské emigrace se Slováky a Čechy v letech 1897-1900, Zrání meziválečné generace : 1918-1938, Počátky českého cukrovarnictví
  1976: Výchova aktivity mládeže ve volném čase, Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách, Handel und Politik im Ostseeraum während des Dreissigjährigen Krieges, Český komorní velkostatek v 17. století
  1975: Humanistická etnografie Čech
  1974: Graeco-Macedonian bronzes, Politické a náboženské rozpory v Evropě ..., Umělecká tvorba a estetické vnímání u Platóna, Lidové zdroje národního obrození, Čína a Spojené státy 1941-1945
  1973: Kázeň a problematika jejího vytváření, Příspěvek k psychologii, psychoterapii a prevenci schizofrenní psychózy
  1972: Vrstevnické vztahy v adolescenci, Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století, Studie o Ignáci Bornovi, Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války
  1969: Homerisches Griechenland
  1967: Byzantská města ve 13.-15. století, Die Schnurkeramik in Böhmen, Protifeudální a sociální hnutí v Čechách ...
  1966: Příspěvky k historicko-etnografické monografii panství Zvoleněves v prv
  1963: Husova betlémská kázání a jejich dvě recense
  journal

  journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.