Number of the records: 1  

drogová závislost

 1. Topical termdrogová závislost
  See linkzávislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  See alsodrogový cestovní ruch
  léková závislost
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  Linking entrydrug dependence
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (17) - Soubor věcných témat
  (147) - Books
  (1) - Serials
  (21) - Video records
  (2) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (7) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.