Number of the records: 1  

vlastnické právo

 1. Topical termvlastnické právo
  See linkprávo vlastnické
  právo vlastnit majetek
  ochrana vlastnictví
  vlastnická práva
  práva vlastnická
  See alsoveřejné užívání
  zemské knihy
  vlastnické žaloby
  skutečný vlastník
  skutečný vlastník
  nabývání vlastnictví
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  svěřenství
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  držba
  majetkové restituce
  obecné užívání
  sousedské právo
  vlastnické vztahy
  zemské desky
  lenní právo
  pozemkové vlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  občanská práva
  občanské právo
  věcná práva
  Linking entryright of property
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (21) - Soubor věcných témat
  (147) - Books
  (137) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (16) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.