Number of the records: 1  

vegetace

 1. Topical termvegetace
  See alsobiogeocenologie
  botanický průzkum
  flóra
  fytocenologie
  geobotanika
  monokultury
  reliktní bory
  rostliny
  vegetační mapování
  krajinná zeleň
  liniová zeleň
  rostlinná společenstva
  synantropní vegetace
  vegetační doprovod
  veřejná zeleň
  ekologie rostlin
  Linking entryvegetation
  Conspect581 - Obecná botanika
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (16) - Soubor věcných témat
  (156) - Books
  (3) - Cartographics documents
  (8) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (32) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.