Number of the records: 1  

teorie grafů

 1. Topical termteorie grafů
  See alsografové algoritmy
  algebraická teorie grafů
  chromatická teorie grafů
  náhodné grafy
  orientované grafy
  stromy (teorie grafů)
  teorie sítí
  kombinatorika
  Linking entrygraph theory
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (8) - Soubor věcných témat
  (53) - Books
  (2) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1