Number of the records: 1  

teorie aproximací

 1. Topical termteorie aproximací
  See linkaproximace funkcí
  See alsoteorie splajnů
  lineární aproximace
  Linking entryapproximation theory
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor věcných témat
  (38) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.