Number of the records: 1  

vodní stavby

 1. Topical termvodní stavby
  See linkstavby vodní
  vodohospodářské stavby
  stavby vodohospodářské
  vodní díla
  díla vodní
  See alsohornické kanály
  přelivy (vodní stavby)
  průplavy
  hydrická rekultivace
  lodní zdvihadla
  porušení hrází
  vodní stavitelství
  akvadukty
  hrazení bystřin
  hráze
  hydromeliorační stavby
  jezy
  lodní překladiště
  loděnice
  majáky
  ochranné hráze
  plavební kanály
  plavební komory
  přehrady
  přístavy
  regulace řek
  rybníky
  rybí přechody
  rybí zábrany
  vodní nádrže
  vodohospodářské soustavy
  zpevňování břehů
  úpravy vodních toků
  inženýrské stavby
  stavby
  Linking entryhydraulic structures
  Conspect626/627 - Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (30) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (6) - Cartographics documents
  (4) - Video records
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1