Number of the records: 1  

organické sloučeniny

 1. Topical termorganické sloučeniny
  See linkorganické látky
  sloučeniny organické
  látky organické
  See alsoglukosaminy
  organické kontaminanty
  ropné uhlovodíky
  sloučeniny uhlíku
  alkaloidy
  aminokyseliny
  aromatické sloučeniny
  azosloučeniny
  bifenyly
  borazin
  chirální sloučeniny
  chlorothalonil
  cyklické sloučeniny
  dibromopropylfosfát
  diflubenzuron
  disulfidy
  dithiokarbamáty
  epoxidové sloučeniny
  ethylenoxid
  fenolické látky
  fenylhydrazin
  ftalanhydrid
  halogenderiváty
  isoprenoidy
  karbeny
  kreatinin
  lipidy
  methomyl
  monomery
  morfolin
  močovina
  nitrily
  nitrát celulózy
  nukleosidy
  nukleotidy
  oligopyridiny
  organické kyseliny
  organické peroxidy
  organické radikály
  organofosfáty
  organohalogeny
  organokovové sloučeniny
  organokřemičité sloučeniny
  oxidy
  peptidy
  polychlorované dibenzofurany
  sacharidy
  sirouhlík
  soli organických kyselin
  thioly
  thiomočovina
  těkavé organické sloučeniny
  uhlovodíky
  živice
  chemické sloučeniny
  Linking entryorganic compounds
  Conspect547 - Organická chemie
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (79) - Soubor věcných témat
  (156) - Books
  (4) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.