Number of the records: 1  

trestní řízení

 1. Topical termtrestní řízení
  See linkřízení trestní
  See alsoordály
  kriminalistické prohlídky
  konfrontace (trestní řízení)
  trestní příkaz
  ochranné léčení
  zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti
  odklony v trestním řízení
  extradice
  informátoři policie
  právní styk s cizinou v trestních věcech
  trestní právo procesní
  dohoda o vině a trestu
  domovní prohlídky u advokátů
  finanční šetření
  kontradiktornost (trestní řízení)
  narovnání (právo)
  náklady trestního řízení
  obhajoba
  opravné prostředky v trestním řízení
  poškozený v trestním řízení
  právní moc
  překážka věci pravomocně rozhodnuté
  přípravné řízení trestní
  revizní princip v trestním řízení
  svědek v trestním řízení
  trestní žaloba
  vazba
  výslech v trestním řízení
  zabezpečovací detence
  zadržení
  zajištění majetku a věcí v trestním řízení
  trestní soudnictví
  Linking entrycriminal procedure
  prawo karne procesowe
  Conspect343 - Trestní právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (32) - Soubor věcných témat
  (243) - Books
  (2) - Electronic sources
  (200) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (22) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (8) - xzri
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.