Number of the records: 1  

rovné postavení mužů a žen

 1. Topical termrovné postavení mužů a žen
  See linkpostavení mužů a žen rovné
  rovnost mužů a žen
  rovnoprávnost mužů a žen
  rovné postavení žen a mužů
  postavení žen a mužů rovné
  genderová rovnost
  genderová nerovnost
  rovnost genderová
  nerovnost genderová
  See alsoemancipace
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  rovnost příležitostí
  občanská práva
  Linking entrygender equality
  równość płci
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (116) - Books
  (19) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.